Szlak

Cztery sołectwa w gminie Kleszczele ( pow. hajnowski, woj. podlaskie ) w okresie marzec-wrzesień 2016 r. realizują samodzielnie projekty: Rewitalizacja miejsca kulturowo-historycznego we wsi Dasze – sołectwo Dasze, Korowaj – sołectwo Dobrowoda, Busłowa łapa – sołectwo Saki, Perepylica – Sołectwo Toporki. Wszystkie cztery łączą się w jeden projekt sieciowy: ETNOGRAFICZNY SZLAK ROWEROWY GMINY KLESZCZELE.
Celem projektu jest ożywienie życia wsi, wykorzystanie potencjału starszego pokolenia, spowodowanie odradzania się tradycji i jej kultywowanie. Pokazanie młodszemu pokoleniu – dzieciom, wnukom, prawnukom, skąd ich korzenie, jak wyglądało życie na wsi u babci czy pradziadka. A także stworzenie oferty turystycznej. Chcemy, by rozpoczęte działania w ramach projektu zostały w każdej wsi i były kontynuowane każdego roku.
Promocją wsi i ich tradycji jest założenie strony internetowej, nagranie filmów z realizacji poszczególnych działań w sołectwach, wykonanie tablic informacyjnych z oznaczeniem szlaku, wydanie ulotek promocyjnych.
Projekt jest realizowany w ramach Programu Mikrodotacji prowadzonego przez Centrum Wdrażania Projektów przy Białowieskim Parku Narodowym i finansowanego ze środków Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej”.

Brak możliwości komentowania